پوشش شبکه

کشور شبکه
افغانستان (+93) Areeba (MTN)
AWCC
Etisalat
TDCA (ROSHAN)
آلبانی (+355) AMC
Eagle Mobile
Vodafone
الجزایر (+213) Mobilis (AMN)
Orascom (Djezzy)
Wataniya (Nedjma)
آندورا (+376) Mobiland (STA)
آنگولا (+244) MOVICEL (Angola Telecom)
Unitel
آنگویلا (+1264) Cable & Wireless
Digicel
آنتیگوا و باربودا (+1268) APUA
Cable and Wireless
Digicel (Cingular Wireless)
آرژانتین (+54) AMX(Claro)
MiniPhone
Telecom Personal
Telefonica Movistar (Unefon)
ارمنستان (+374) Armentel
K Telecom CJSC (VivaCell)
Karabakh Telecom
Orange
اروبا (+297) Digicel (NMTS,Mossel)
SETAR GSM