پوشش شبکه

کشور شبکه
برمودا (+1441) CellularOne
Cingular (Digicel)
Mobility (M3 Wireless)
بوتان (+975) B-Mobile
بولیوی (+591) Entel
Nuevatel
Telecel (Millicom)
بوسني و هرزگوين (+387) BH Telecom (GSMBIH)
ERONET/HPT
RS Telecoms
بوتسوان ا(+267) Botswana Telecommunications Corporation (BTC)
Mascom Wireless
Orange (Vista)
Brazil (+55) Brasil Telecom
Claro
CTBC Celular
Nextel
Oi (TNL, Telemar)
TIM
VIVO (Movistar)
VIVO Minas (Telemig, Amazonas)
جزایر ویرجین بریتانیا (+1284) Cable and Wireless
CCT
Digicel (BVI) Limited
بروئنی (+673) B-Mobile
DataStream Technology (DTSCom)
Bulgaria (+359) Cosmo Bulgaria Mobile (Globul)
MobilTel AD
VivaTel
بوركينافاسو (+226) CELTEL
TELECEL
TELMOB (Onatel)